Hungary | Magyarország
Sopron
Sopron
Sopron | Ödenburg | Šopron
Pannonhalma Archabbey
Pannonhalma Archabbey
Pannonhalma Archabbey | Territorial Abbey of Pannonhalma | Archiabbatia or Abbatia Territorialis Sancti Martini in Monte Pannoniae
Esterháza
Esterháza
Esterháza | "Hungarian Versailles"